Opoja.net

Sadakaja është flladi i besimtarit

Transmeton Enesi r.a. se i dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Dera më e mirë e bamirësisë është sadakaja (Mexhmu Zevaid)

Ai që ndanë sadaka do të jetë nën flladin (hijen) e sadakasë së tij në Ditën e Gjykimit.  Transmeton Ukbe ibn Amir se i Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Çdo njeri do të jetë nën hijen e sadakasë së tij derisa të filloj llogaria mes njerëzve.”

559

A mendoni se keni nevojë për të terhequr para nga trusti juaj ?

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net