Opoja.net

Sexhdeja jonë është mbrojtje nga zjarri i xhehenemit

Sexhdeja jonë është mbrojtje nga zjarri i xhehenemit

Transmetohet nga Ebu Hurejre (r.a.) se Pejgamberi (s.a.v.s) ka thënë:

„Zjarri i xhehenemit do ta djegë tërë trupin e birit të Ademit, me përjashtim të pjesëve të trupit të cilat kanë bërë sexhde; Allahu i Madhërishëm ia ka ndaluar zjarrit të xhehenemit që t’i djegë pjesët e trupit të cilat kanë bërë sexhde!“

/Sunen Ibn Maxhe nr. 4326/

Përshtati: Miftar Ajdini

SI TA SHFRYTËZOJMË MUAJIN E RAMAZANIT?

Merlinda Guraj

AGJËRIMI NË RAMAZAN- REGULLA DHE DISPOZITA

Merlinda Guraj

PRITJA E RAMAZANIT DHE RREGULLAT E ZEKATIT – RREGULLA DHE DOBI

Merlinda Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net