SubhanAllah, A e dini se për vde’kjen e kujt është dridhur Arshi i Allahut

Islame
SubhanAllah, A e dini se për vde’kjen e kujt është dridhur Arshi i Allahut

SubhanAllah, e dini se në va’rrimin e cilit sahabi, morën pjesë 70 mijë melek!shte shumë i ri në moshë, kur ia dha besën Muhammedit alejhi selam që do ta mbronte dhe strehonte, në qytetin e tij në Medine.

Jetoi vetëm 7 vite në Islam. Por veprat e tij ishin aq të mëdha në peshorën e Allahut të Madhëruar, saqë me vde’kjen e tij u trazua Arshi i Allahut xh.sh. Ishte nga ata njerëz i cili nuk hezitonte për të kontriuar në rrugën e All-llahut.Vd’iq disa ditë pas Luf’tës së He ndekut, ishte plagosur në krah dhe gja’kde rdhja nuk i ndalej, derisa shpirtin e tij fisnik ia dorëzoi Krijuesit të tij.

Në këtë ngjarje profeti Muhammed s.a.v.s tha: „Vd’iq Sa´adi, për vde’kjen e të cilit është dridhur Arshi i Allahut. Kanë arrdhur 70 mijë melekë që të falin Namazin e xhenazes së Sa´adit“. Çfarë vepra dhe pune bëri Sa´adi për të merituar këtë nder, ndoshta do ta mësojmë në ditën e Kijametit.Veprat e mëdha nuk maten me kohë, shifra ose kilogram, ato maten me sinqeritet, devotshmëri dhe gadishmërinë për të dhënë gjithçka për gjallërimin e një kauze.

Përse Kurani mbaron me suret El-Felek dhe En-Nas?

Kushtrim Guraj

Po çka do t’i them unë Allahut në Ditën e Gjykimit?

Kushtrim Guraj

Kujdesi për jetimët (bonjakët)

Kushtrim Guraj

Dhikri i cili i fshin mëkatet dhe i hap dyert e Xhennetit

Kushtrim Guraj

Dy djelmosha vijnë dhe ankohen tek Hz Omeri r.a.

Kushtrim Guraj

Tradhëtimi i amanetit e shkatërron jetën e kësaj bote, e shkatërron fenë dhe sjell fatkeqësi në të dy botët

Kushtrim Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net