Opoja.net

Surja që është e barabartë me gjysmën e Kuranit

I Dërguari i Allahut në një hadith ka thënë: “Sureja “Ez-Zelzele” është e barabartë me gjysmën e Kuranit” surja “El-Ihlas” është e barabartë me 1/3 e Kuranit, dhe surja “El-Kafirun” është e barabartë me 1/4 e Kuranit”.(Tirmidhiu)

Sureja “Ez-Zelzele”

17
SONDAZH / Zgjedhjet Lokale
A mendoni se ka keqpërdorime gjatë zgjedhjeve në Dragash ?

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

”Idha zulziletil-erdu zilzaleha ve ehrexhetil-erdu ethkaleha.
Ve kalel-insanu ma leha.Jeumeidhin tuhaddithu ahbareha.
Bi enne rabbeke eu haleha.Jeumeidhin jesdurun-nasu eshtaten
lijureu a’malehum.Femen ja’mel mithkale dherretin hajren jereh.
Ve men ja’mel mithkale dherretin sherren jereh.”

PËRKTHIMI i SURES EL-ZELZELE

1 . Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme,
2 . Dhe të nxjerrë toka atë që ka në brendinë e saj (barrën nga brenda),
3 . Dhe njeriu të thotë: “Çka kjo (që bën këtë dridhje)?”
4 . Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta,
5 . Ngase Zoti yt e ka urdhëruar atë
6 . Atë ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre.
7 . E kush punoi ndonjë të mirë, që pëshon sa grimca, atë do ta gjejë.
8 . Dhe kush punoi ndonjë të keqe, që peshon sa grimca, atë do ta gjejë.

Nuk është me rëndësi se cfarë posedon, por çfarë zemre ke!

Opoja.net

Kurani, mrekullia e pafundme

Opoja.net

Në xhamitë e Kosovës apelohet kundër dhunës ndaj grave

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net
Fokusi
Shiko
Zgjedhjet
Kontribo
Raporto