Të saktë në iftar, kurse gjatë kthimit të borxhit, gjatë dhënies së provimit … – Opoja.net