Opoja.net

Tre mësime nga xhuzi i 13

 • Edhe pse Jusufi a.s. ishte i sprovuar me situata të
  ndryshme, ajo çka është specifike për atë është se ai u sprovua me diçka që ne
  në përgjithësi nuk e konsiderojmë sprovë. Respektivisht, bukuria e tij si
  njeriu më i bukur ishte një sprovë e llojit të vetë. Ajo që na është dhënë në
  krahasim me tjerët siç është: bukuria, pasuria, prejardhja… mund të jetë një
  sprovë për njeriun. Ndonjëherë pozita e njeriut në shoqëri shihet  pikërisht nga këto dhurata që i janë dhënë
  atij.
 • Nuk ekziston familja ideale. Është krejt normale
  dhe e natyrshme që familjet besimtare të mos jenë ideale. Kurani na flet për
  problemet në familjen e Nuhut, Ademit, Lutit a.s., ndërsa në suren Jusuf flitet
  për familjen e Jakubit a.s. në të cilën u fut xhelozia mes vëllezërve. Pas
  gabimit të bërë djemtë e lusin babain e tyre Jakubin a.s. që të lutet për ta që
  t’u falet mëkati i bërë.
 • Ai i cili bëri dua për pasardhësit e tij është
  Ibrahimi a.s sipas të cilit është emërtuar edhe sureja e xhuzit 13. Lutjet e
  tij çdo ditë i lexojmë (Ibrahim 40-41) Kur është fjala për pasardhësit gjëja e
  parë që kërkoi Ibrahimi a.s. ishte namazi! O Zoti im! Më bën mua nga ata që
  falin namazin, e edhe prej pasardhësve të mi dhe pranoje lutjen time o Zoti
  ynë!

Preporod.com

Përktheu: Arsim
Dauti

57
Cilën kandidatë e shihni fituese në raundin e dytë të zgjedhjeve ?

(Islampress)

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net
Fokusi
Shiko
Zgjedhjet
Abonohu
Raporto