Opoja.net

Tre mësime nga xhuzi i 20

 • Ka përpjekje të mëdha që çdo aspekt i fesë të shpjegohet në mënyrë racionale.  Mirëpo ka gjëra që është e pamundshme të racionalizohen. Disa pjesë nga Kurani na e konfirmojnë këtë, ndërsa këto njëherit janë sprovë në çështjet e besimit, sidomos në kohën e sotme, në kohën e shkencës. Një nga këto ajete është: “…Ne do t’u nxjerrim një shtazë nga toka që do t’u flasë (ose do t’i lëndojë), sepse njerëzit nuk ishin të bindur në argumentet Tona.” (Neml, 82)
 • Musa a.s. e vrau njeriun në mënyrë të njëanshme për
  të ndihmuar një nga populli i tij. Ky shembull na tregon se njeriu nuk duhet të
  dal në ndihmën e dikujt në mënyrë të njëanshme, pa marrë parasysh e njeh apo është
  nga gjaku i tij. Sot në shoqërinë tonë kjo është shumë e prezente, ndihma e njëanshme
  ndaj atyre që i njohim apo i kemi të afërt, pa marrë parasysh a janë në të
  drejtë, të  pa aftë për punën që marrin
  përsipër  dhe të ngjashëm…
 • Njerëzit shpesh i admirojnë dhe u servilosen atyre
  që kanë pasuri të madhe, ndërsa harrojnë se pikërisht kjo duhet t’i përkujtoj
  se kush është Pronar i vërtetë i çdo lloj pasurie dhe se pasuria e vërtetë është
  në Botën tjetër. “Ai (Karuni) doli para popullit të vet me stolinë e vet,
  e ata që kishin synim jetën e kësaj bote thanë: “ah, të kishim pasur edhe ne si
  i është dhënë Karunit, vërtet ai është fatbardhë!”E ata që ishin të zotët e
  diturisë thanë: “Të mjerët ju, shpërblimi i Allahut është shumë më i mirë për
  atë që besoi dhe bëri vepër të mirë, po atë nuk mund ta arrijë kush përveç
  durimtarëve!” Po Ne atë dhe pallatin e tij i shafuam në tokë dhe, veç Allahut
  nuk pati që ta mbrojë e as vetë nuk pati mundësi të mbrohet. E ata që dje
  lakmuan të ishin në vendim e tij, filluan të thonë: “A nuk shihni se Allahu me
  të vërtetë i jep begati e komoditet atij që do nga robërit e vet, e edhe ia
  mungon atë atij që do, e sikur All-llahu të mos bënte mëshirë ndaj nesh, do të
  na sharronte në tokë edhe neve; sa habi, se si jobesimtarët nuk gjejnë
  shpëtim!” (Kasas 79-82)

Preporod.com

Përktheu:
A. D. Islampress

83
Cilën kandidatë e shihni fituese në raundin e dytë të zgjedhjeve ?

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net
Fokusi
Shiko
Zgjedhjet
Abonohu
Raporto