Opoja.net

Tre mësime nga xhuzi i 22

 • Barazia e burrave dhe grave në Kuran theksohet në
  ajetin 35 të sures Ahzab: ” Nuk ka dyshim se për muslimanët e muslimanet,
  besimtarët e besimtaret, adhuruesit e adhurueset, të sinqertit e të sinqertat,
  durimtarët e durimtaret, të përvuajturit e të përvuajturat, sadakadhënësit e
  sadakadhënëset, agjëruesit e agjërueset, ruajtësit e nderit e ruajtëset e
  nderit, shumëpërmendësit e Allahut e shumëpërmendëset e Allahut, Allahu ka
  përgatitur falje (mëkatesh) dhe shpërblim të madh”.
 • Sqarimet se para kujt nuk duhet të mbaj mbulesën gruaja
  gjenden në ajetin e 55 të sures Ahzab: “Nuk është mëkat për ato (gratë të
  jenë të pambuluara) ndaj etërve të tyre, as ndaj djemve të tyre, as ndaj
  vëllezërve të tyre, as ndaj djemve të vëllezërve të tyre, as ndaj djemve të
  motrave të tyre, as ndaj grave të tyre, e as ndaj robëreshave të tyre. E, frikësohuni
  (o ju gra) Allahut, Allahu është pranë çdo sendi.”
 • Sadakaja jepet haptas dhe fshehtas. Qëllimi i dhënies
  së sadakas haptas është për të inkurajuar edhe tjerët të japin: “Ata që
  lexojnë librin e All-llahut, e falin namazin dhe nga begatitë që Ne u kemi
  dhënë japin fshehtazi e haptazi, ata e shpresojnë në një fitim që kurrë nuk
  humbet.”

Preporod.com

(Islampress)

Kurti merr pjesë në Samitin e Vjenës, e pranishme edhe Bërnabiq

Merlinda Guraj

SIPAS QËLLIMIT SHPËRBLEHESH

Merlinda Guraj

Imami Shefqet Krasniqi infektohet me coronavirus, shtrihet në Klinikën Infektive

Merlinda Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net