Opoja.net

Tre mësime nga xhuzi i 28

Islame
Tre mësime nga xhuzi i 28
 • Allahu dëgjon dhe vëzhgon çdo preson. Allahu i
  kushton vëmendje secilit që i ankohet Atij. Shembulli më i mirë janë ajetet e para
  të  sures Muxhadele ku përmendet gruaja që
  iu ankua Allahut. Nuk ka problem që nuk mund ta paraqesim para Allahut. Ai dëgjon
  dhe ndihmon. Në anën tjetër janë krijesat të cilat i dëgjojnë problemet tona
  por mund të mos ndihmojnë.
 • Të lutemi  që
  asnjëherë mos ta harrojmë Allahun, po nëse ndodh kjo të lutemi mos të na harroj
  Ai neve siç thuhet në suren Hashr: “E mos u bëni si ata që e harruan
  Allahun, e Allahu bëri që ata ta harrojnë vetveten! Të tillët janë ata të
  prishurit.” (Hashr, 19).
 • Mos lejojmë që obligimet e përditshme, pasuria
  dhe  fëmijët  të na shmangin nga përmendja e  Allahut: “O ju që besuat, as pasuria
  juaj e as fëmijët tuaj të mos u shmangin prej adhurimit të Allahut, e kush bën
  ashtu të tillët janë mu ata të humburit.” (Munafikun9).

Preporod.com

Përktheu:  A. D. Islampress

Loading...

Mos i humb

Istigfari i akshamit dhe sabahut

Kushtrim Guraj

Nuk është me rëndësi a je luan apo gazelë, e rëndësishme është që të vraposh

Kushtrim Guraj

Pranoje jetën ashtu siç është, do të jesh më i lumturi

Kushtrim Guraj

Surja Kehf dhe paraqitja e Dexhallit

Kushtrim Guraj

Dobësia e trupit është në sëmundjen e rëndë, kurse dobësia e zemrës është në mëkatbërje

Kushtrim Guraj

“Dëshiro për të tjerët, atë që dëshiron për veten tënde, do të jesh musliman”

Kushtrim Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net