Opoja.net

Tre mësime nga xhuzi i 30

 • Kohën dhe energjinë tonë duhet ta harxhojmë me
  personat që na duan dhe kërkojnë të jenë përkrahja jonë në rrugën e ndryshimit,
  e jo me ata që na lodhin dhe nuk duan ndryshimin! Këtë më së miri na e mëson
  sureja  Abbese ku i tërhiqet vërejtja
  Pejgamberit i cili e la të verbrin për të këshilluar parinë mekase.
 • Shumica e sureve të xhuzit të fundit janë sure
  mekase. Këto janë suret e para që muslimanët i mësuan në Meke. Nëse lexojmë përmbajtjet
  e tyre do të shohim dominojnë ajetet që na ndërgjegjësojnë për Allahun si
  Krijues,  raportin tonë ndaj dynjasë  si dhe qëndrimi ynë ndaj njerëzve të dobët. Dynjanë
  duhet ta perceptojmë si mjet ku do të fitojmë kënaqësinë e Allahut dhe ndjesinë
  e lumturisë  me ndihmën e atyre që kanë
  nevojë.
 • Pas leximit të Kuranit dhe kuptimeve të tij çdokush
  duhet të bëj një analizë personale se si e ka kaluar  ramazanin dhe sa Kurani ka ndikuar tek ne.
  Fundi i ramazanit nuk është ndarja jonë nga Kurani dhe meditimi mbi ajetet e
  tij. Hatmen e Kuranit e përfundojmë pikërisht me urdhrin kuranor: “Lexo! Të
  lexojmë për të kuptuar mësimet e Kuranit Fisnik dhe të njëjtat t’i  jetojmë në përditshmërinë tonë.

Preporod.com

Përktheu: A. D. Islampres

361

Me çka po nxeheni në këto ditë të ftohta ?

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net