Opoja.net

Tre mësime nga xhuzi i 6

– Allahu nuk do që
 për të keqen të flitet me zë të lartë, këtë
mund ta bëj vetëm ai që i është bërë padrejtësi  – na thotë Zoti në këtë  xhuz  dhe na nxit të falim. Sa informata të
pakonfirmuara plasohen sot në media në rubrikën kronikë e zezë. Sipas logjikës
sonë e keqja duhej të zvogëlohet nëse aq shumë flitet për të, por ajo vetëm
shtohet, sepse njerëzit mësohen me të keqen dhe padrejtësitë dhe vet mund të bëhen
aktorë të saj.

– Të pyesin se çfarë ju lejohet – është njëri nga ajetet i cili u sqaron besimtarëve çfarë të hanë. Për Allahun është e rëndësishme se çfarë hamë ne, po ne, sa rëndësi i kushtojmë gjërave që hamë? A e kontrollojmë atë çka hamë në vendin tonë apo në udhëtimet tona. Besimtari duhet të jetë i vëmendshëm ndaj asaj që fut në barkun e tij.

515

Me çka po nxeheni në këto ditë të ftohta ?

– Dhe tregoju atyre për dy bijtë e Ademit a.s. – është një nga sqarimet për vrasjen e parë në këtë botë. Vrasje e ndodhur mes dy vëllezërve, jo dy të huajve.  Interesant është se këtu në vend të shejtanit përmendet epshi -nefsi  i  Kabilit ai që e mashtroi ta vras vëllanë. Ndaj këtij epshi-nefsi njeriu  duhet të luftoj gjithë jetën, sidomos me anë të agjërimit dhe përmendjes së Allahut. Ky shembull na lehtëson kuptimin e asaj se si ka mundësi që njeriu të bëj mëkate edhe atëherë kur shejtanët janë të lidhur.  Pra është nefsi i tij, janë dëshirat dhe pasionet ato që njeriun e dërgojnë drejtë veprimeve që mund t’ia shkatërrojnë lumturinë e kësaj Bote dhe Botës tjetër.

preporod.com

A.D Islampress

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net