Opoja.net

Tre mësime nga xhuzi i dytë i Kuranit

Në Shtëpi është më
bukur

Në kushtet normale
të jetës njeriu më rahat dhe më mirë ndjehet në shtëpinë e tij. Një nga
shprehjet e njohura të popullit kur kthehen nga ndo një udhëtim është: ky udhëtim
ishte i bukur mirëpo nuk ka me shtëpinë, shko gjithkund, por në shtëpi kthehu.
Andaj çfarëdo që ti ndodh në udhëtim, ai do të bëj durim sepse e di se ajo nuk është
gjendja e përhershme e tij. Zoti i Madhërishëm në fillim të këtij xhuzi thotë se
kur e njeriun e godet ndonjë fatkeqësi duhet të thotë: “Ne jemi të Allahut
dhe tek Ai do të kthehemi.” Në këtë ,mënyrë muslimanët ngushëllojnë edhe në
raste të vdekjes. Allahu na përkujton se ku është vendbanimi ynë. Duhet të jemi
të vetëdijshëm se gjithçka që mund të na ndodh, nuk është e përhershme,
sepse  ne jemi në një udhëtim. Shtëpia është
tek Allahu. Të gjithë kthehemi në Shtëpinë e Përhershme, dikush më herët e
dikush më vonë.

318

Me çka po nxeheni në këto ditë të ftohta ?

Testamenti i
besimtarit!

Testamenti është
obligim, e jo një traditë e bukur e lënë pas dore. Shkruhet para se të udhëtosh
në Shtëpinë e Përhershme. (El-Bekare 180-182) për këtë obligim Allahu i Madhërishëm
na tregon para  ajeteve ku na obligohet
agjërimi. Çdo ramazan në një familje mungon një anëtar dhe askush nuk e di kush
do ta pres tjetrin. Ashtu siç duhet të agjërojmë edhe në raste të vështira,
sepse nuk e dimë a do të arrijmë tjetrin, edhe testamenti duhet të shkruhet më
parë, sepse nuk e dimë a do ta bëjmë pak para vdekjes.

“Të kërkojmë
të varfrit në ramazan,  të afërmit janë
prioritet

Sahabët  pyetën (El-Bekare, 215) ndërsa Allahu përgjigjet me ajetin:   për të afërmit, për bonjakët, për të varfrit… në këtë xhuz për të dytën herë Allahu i Madhërishëm në vend të parë i vendos të afërmit tonë. Në fillim të xhuzit (Bekare 177) Allahu na përkujton se sinqeriteti në fe nuk është formal, dhe gjithë e  mira nuk është vetëm në kthimin nga kibleja , por sinqeriteti është kthimi nga edhe njeriu sidomos në radhë të parë ndaj të afërmeve në kuptimin e ndihmës që duhet t’u ofrojmë.

Preporod.com

Perktheu: A. D. (Islampress)

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net