Opoja.net

Udhëzimi për të jetuar

Enes ibn Malik transmeton se një beduin erdhi në xhami dhe pasi që u përshëndet, i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., e pyeti: – Prej nga na vjen, o njeri i mirë? – Vij nga larg dhe jam në kërkim të disa përgjigjeve për disa pyetje të rëndësishme – iu përgjigj beduini. Atëherë Pejgamberi, a.s., i dha shenjë dhe ai filloi me parashtrimin e pyetjeve në të cilat i Dërguari, a.s., iu përgjigj:

-Dëshiroj të jem inteligjent, çfarë të bëj?
-Frikësoju Zotit!

248

Me çka po nxeheni në këto ditë të ftohta ?

-Dëshiroj të jem rob besnik ndaj Zotit dhe të bëj çdo gjë që Zoti më urdhëron?
-Lexo dhe mëso Kur’anin!

-Dëshiroj të jem i arsimuar dhe të kem qetësi në zemër?
-Kujto vdekjen!

-Dëshiroj të jem i siguruar nga armiku?
-Mbështetu në Zotin!

-Dëshiroj ta pasoj rrugën e drejtë?
-Bëju mirë të tjerëve për dashurinë ndaj Zotit!

-Çfarë të bëj në mënyrë që t’i shmangem zemërimit të Zotit?
-Frenoji epshet trupore!

-Si të jetoj gjatë?
-Kujto Zotin dhe falënderoju Atij gjithmonë!

-Dëshiroj të përparoj?
-Ji gjithmonë me abdes!

-Si të mbrohem nga xhehenemi – zjarri?
-Mbroji sytë nga pamjet e shëmtuara; ruaje gjuhën nga fjalët e shëmtuara; ruaji duart nga punët e shëmtuara; dhe ruaju nga prostitucioni!

-Si të çlirohem nga mëkatet?
-Lotët le të të rrjedhin nga pendimi dhe betohu se më nuk do ta përsërisësh gabimin të cilin e ke bërë!

-Dëshiroj që bota të më respektoj?
-Nga askush mos kërko asgjë!

-Dëshiroj të jetoj me nder?
-Mos flit për të metat e njerëzve të tjerë!

-Si bëhesh i pasur?
-Lexo dhe mëso suren kur’anore Muzemmil! (73)

-Si ta pushtoj frikën nga Dita e Gjykimit?
-Kujto Zotin para hajes dhe para gjumit!

-Çfarë duhet të bëjë që ta arrij afërsinë e Allahut gjersa falem?
-Merr abdes sipas rregullave dhe orvatu që gjithmonë të jesh i pastër dhe i rregulluar!

Shqipëroi: Mehas Alija

(Breziiri)

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net