Uhudi – humbja për shkak të mosbindjes ndaj të Dërguarit s.a.v.s – Opoja.net