Opoja.net

Unë jam dërguar për të plotësuar moralin e bukur!

Islame
Unë jam dërguar për të plotësuar moralin e bukur!

Pejgamberi salAllahu alejhi ue sel-lem është njeriu i vetëm përgjatë historisë njerëzore jeta e të cilit është regjistruar në detaje, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të. Ndërsa nga zinxhiri i Pejgamberëve që qenë udhëheqësit e njerëzisë drejtë së vërtetës dhe mirësisë.

Ndërsa, nga analet e historisë mësojmë që çdo fjalë apo vepër e Pejgamberit salAllahu alejhi ue sel-lem është e regjistruar, nga veprimet më të thjeshta deri tek ato më komplekse, duke gjurmuar nga çasti në çast në formën e një mbishkrimi nderi për historinë njerëzore. Për më tepër, me falënderim të veçantë Allahut të Madhëruar, ata qenë të privilegjuar me regjistrimin i cili do të zgjasë deri në Ditën e Kijametit.

Oqeani i Virtyteve

Karakteri shembullor, sjellja dhe morali i të Dërguarit të Allahut, salAllahu alejhi ue sel-lem, Krenaria e Universit dhe udhëheqësi i Profetëve, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, i ngjanë një oqeani të pafund, ndërsa ai i Profetëve të tjerë i ngjason derdhjes së lumenjve në atë oqean. Ai i zotëronte të gjitha cilësitë dhe virtytet dalluese, të njohura dhe të panjohura, të të gjithë 124,000 Profetëve që erdhën para tij dhe përfaqësojnë mishërimin e karakterit dhe cilësive fisnike.

Gjatë përparimit njerëzor në mendime dhe në mënyrën e të jetuarit, ai u dërgua si ‘Profeti i kohës së fundit’ i cili do të shërbejë si personalitet shembullor për të adresuar nevojat e njerëzisë deri në ditën e fundit.

Në të vërtetë, i Dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi mbi të, ka thënë:

Unë jam dërguar për të plotësuar moralin e bukur! 

Përktheu: Lutfi Muaremi

Loading...

Mos i humb

Ndërmjetësimi në raste të problemeve bashkëshortore në Perëndim

Kushtrim Guraj

Allahu i sprovon besimtarët

Kushtrim Guraj

Një ngjarje me imam Samarkandin

Kushtrim Guraj

Rregullat kur shkojmë në tualet

Kushtrim Guraj

Për vepra të mira, rrugët janë gjithmonë të hapura

Kushtrim Guraj

Për vepra të mira, rrugët gjithmonë janë të hapura

Kushtrim Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net