Opoja.net

Urdhëro në të mirë dhe largohu të keqes

Urdhëro në të mirë dhe largohu të keqes

Njerëzve
më së shumti  dobi do t’u bëj urdhërimi në
të mirë dhe largimi nga e keqja. Nëse nuk mundemi me  këshilla të mira atëherë të mos përkrahim  asgjë që e dëmton moralin e përgjithshëm dhe
mirësinë e njerëzimit.

Dhe
largimi nga një shoqëri e cila nuk pranon kriteret e një shoqërie të mirë për
besimtarin do të thotë se shkon rrugës së Pejgamberit a.s

Kur
besimtarët nuk urdhërojnë  në të mirë dhe
nuk largohen nga e keqja, atëherë në mesin e tyre humb sinqeriteti, nderi dhe
turpi.

I
Dërguari i Allahut s.a.v.s thotë: “Kush nga ju sheh një te keqe-le ta
ndryshoje me dore, e nëse nuk mundet këtë ta beje-atëherë me gjuhen e tij, e
nëse nuk mundet këtë ta beje-atëherë me zemrën e tij, porse ky është imani me i
dobët.’

Disa thonë se fjalët me
dorën e tij i referohet udhëheqësve, me gojën e tij dijetarëve dhe me zemrën e
tij njerëzve të thjeshtë.

Disa mendojnë  se kjo i referohet secilit që mund të bëj
diçka për ta larguar të keqen.

I Dërguari i Allahut
s.a.v.s ka thënë: “Më të mirët janë ata që janë të dobishëm për njerëzit,
ndërsa më të këqijtë janë ata që i dëmtojnë njerëzit.

Allahu i Madhërishëm thotë:
“Ndihmohuni mes vete me të mira dhe në të
mbara, e mosni në mëkate e armiqësi.

Përshtati: A. D. Islampress

Gjyshe, çka është Kurani?

Opoja.net

Me 13 prill fillon muaji i shenjtë i Ramazanit

Opoja.net

Nëna, nëna, nëna!

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net