Opoja.net

Urtësi kur’anore:“Zoti im! Dhuromë mua nga ana Jote pasardhës të mirë!

“Atëherë Zekerijaja iu lut Zotit të vet e tha: “Zoti im! Dhuromë mua nga ana Jote pasardhës të mirë! Se Ti, me të vërtetë, je dëgjues i lutjes!” (Ali Imran, 38)

Nga ky ajet mësojmë një urtësi të madhe: Prindërit nuk duhet që të presin t’ju lindin fëmijë dhe pastaj të luten për to dhe të kërkojnë nga All-llahu xh.sh. që t’i bëjë të mirë dhe të dobishëm. Lutjet për pasardhës të mirë duhet të fillojnë përpara se ato të vijnë në këtë botë. Pejgamberi i Zotit, Zekerija, alejhis-selam, u lut për pasardhës të mirë, ndonëse ende nuk kishte parë shenja se do të kishte fëmijë. Pra, lutjet dhe edukata e fëmijëve duhet të fillojë përpara se të lindin ato dhe të vazhdojmë njëjtë edhe kur të vijnë në këtë botë, por pastaj më jo vetëm me lutje.

370

Me çka po nxeheni në këto ditë të ftohta ?

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net