“Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë – Opoja.net