Opoja.net

Virusi Corona, ndërmjet vendit dhe njeriut

Islame
Virusi Corona, ndërmjet vendit dhe njeriut

Ammar Munla

Mos e kufizojmë fenë vetëm në objekt, dhe mos e nxjerrim objektin mbi njeriun.

Këtë të Xhumaje ndoqa disa ligjërues të cilët live i publikonin ligjeratat e tyre. Disa prej tyre qanin, e shumë tjerë përloteshin, sa që më bënë të kujtoj se feja mbaroi me mbylljen e xhamive. Bile, disa nga keta ligjerues shkuan aq larg sa që u shprehën se Allahu na dëboi prej shtëpisë së Tij? Dëgjova edhe shumë komente tjera, të cilat kishin emërues të përbashkët atë se fenë e shndërruan në sinonim të objektit.

Nuk ka dysh se xhamia ka vlere te madhe, luan rol dhe ka funksion të pa kontestuar në ndërtimin e individit, shoqërisë dhe umetit.Po ashtu, nuk kontestohet faktinse xhamia është simbol i fesë dhe me të identifikohemi. Megjithatë, ne këtë rast, më duhet të nënvizoj disa çështje me rëndësi:
-Mos të harrojm se i Dërguari i Allahut savs, trembëdhjetë vite në Meke nuk e fali namazin me xhemat, ngase ishujtarët nuk e lejonin, ashtu që shokët e tij faleshin nepër shtëpitë e tyre, apo ne Qabe, individualisht. Namazin e Xhumasë e fali vetëm pasi shkoi në Medine.
-Në Medine e ndërtoi xhaminë, por, megjithatë, vlerën dhe shenjtërinë e njeriut e bëri më madhore se shenjtëria e vendit. Për Qaben tha:”Sa e këndshme që je, sa erë të këndshme që ke, sa madhështore që je, sa madhështore është shenjtëria jote. Pasha Atë në dorë të të Cilit është shpirti i Muhamedit, shenjtëria e besimtarit është më madhore se shenjtëria jote…..”(Ibn Maxheh).
-Sot qajmë për mbylljen e xhamive, ndërkaq e kemi zhvleftësuar njeriun, e kemi nëpërkëmbur nderin e tij, ia kemi rrëmbyer pasurinë, ushtrojmë dhunë mbi njeriun në të gjitha format, u dhamë përparësi gjërave dytësire ndaj atyre primare. Për atë, erdhi Corona që të na kthen vëmendjen te ajo që është më e vlefshme, te njeriu she të na thotë:Adhuronie Allahun duke qenë të drejtë ndaj njeriut, para se të ndërtoni objekte…..Kujdesuni për njeriun, se ai ëahtë rruga për te Allahu i Madhërishëm. Të mëshirshmit nga njerëzit i mëshiron Allahu i Gjithmëshirshëm….”

Çka ka vlerë objekti nëse mungon besimi?! Bile Allahu e urdhëroi Muhamedin savs ta rrënojë atë faltore që nuk ishte ndërtuar për tu adhuruar Allahu, po për të dëmtuar besimtarët-mesxhidi dirar.
O Allah, na mëshiro.

Përktheu: Bashkim Aliu

Loading...

Mos i humb

Një nga duatë e fuqishme nga Kurani

Kushtrim Guraj

“O besimtarë! Përqafojeni tërësisht Paqen (sigurinë)…”

Kushtrim Guraj

Hutbe – Këshilla nga Hasan Basriu

Kushtrim Guraj

Tre gjëra që njeriu nuk ngopet

Kushtrim Guraj

“Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë

Kushtrim Guraj

Mosmirënjohja ndaj Allahut

Kushtrim Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net