Opoja.net

Fuqizimi i të rinjve në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm

Përfituesi i Programit E4E “Avoko” në Dragash organizon ligjeraten dy ditore për diskutimin e draftit te Planit të Veprimit Rinor, i cili ka për qëllim përgatitjen e rekomandimeve për zbatimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm për komunën e Dragashit.
Ky aktivitet implementohet nga Qendra Rinore “Avoko” në Gragash përmes Programit Angazhimi për Barazi – E4E, i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID dhe implementuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC. Ne takim ishin te pranishem edhe nenkryetari i komunes se Dragashit Z.Selami Saiti si dhe Drejtori i qendres per pune sociale Z.Ibrahim Gashi.

547

A mendoni se keni nevojë për të terhequr para nga trusti juaj ?

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net