Artikuj

Duke u nisur nga parimi: më shumë gjuhë fetare, se sa fjalë mbi fenë, “OPOJAnet” nisi rrugëtimin e davetit (thirrjes), rrugëtim i cili manifeston një traditë shumë të gjerë dhe të lashtë, si në rafshin hapësinor dhe kohor, ashtu edhe në atë fetar. OPOJAnet mëton të ruaj autenticitetin e fesë dhe interpretimin autokton të saj në kohën bashkëkohore.