Opoja.net

Zhdukja në sipër e kohës së tashme të caktuar

Ndër gabimet gramatikore të pranishme në të folurit dhe të shkruarit e shqiptarëve po dëgjohet ditë e më shumë fraza duke mos e përdorur përcjelloren. Përcjellorja shënon të ashtuquajturën koha e tashme e caktuar. Tash, dallimi ndërmjet kohës së tashme të thjeshtë dhe kohës së tashme të caktuar është pikërisht te përdorimi i përcjellores ndërmjet kryefjalës dhe kallëzuesit. Fjalia në kohën e tashme të thjeshtë shënohet: “Unë lexoj.”, kurse në kohën e tashme të caktuar shënohet: “Unë jam duke lexuar.” apo “Unë po lexoj.”

Koha e tashme tregon një dukuri, veprim a gjendje që ndodh gjithmonë, zakonisht, ndonjëherë a asnjëherë. Në anën tjetër, koha e tashme e caktuar flet për çastin e të folurit dhe kjo tregohet me anë të vënies pranë të përcjellores.

Pra, kur dëshiron të kallëzosh çastin e të folurit, përdore kohën e tashme të caktuar, gjegjësisht thuaj: “Unë jam duke lexuar.” ose “Unë po lexoj.” E kur dëshiron të kallëzosh diç që është më e përgjithshme në aspektin kohor, atëherë mund të thuhet “Unë lexoj.”

Sot doli nga shtypi libri “Fshati Kuk – sprovë për monografi” e autorit Nexhat Ajdini

Opoja.net

Poetët

Opoja.net

Fjalë të urta popullore: Edhe diell të bëhesh, të gjithë nuk i ngroh dot!

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net
Send this to a friend