Opoja

Ngjarje aktuale nga treva e Opojës, gjersishtë nga Komuna e Dragashit. Në këtë rubrik ngjarjet janë të ndryshme por të gjitha lokale.